Kurs sternik motorowodny

Kurs

500

pln

cena za kurs

Zapisy i terminy szkoleń

egzamin

250

pln

cena za egzamin

Terminy egzaminów

egzamin

%

Zniżka dla uczniów do 26-roku życia oraz studentów

Zniżka dotyczy wyłącznie ceny egzaminu co po odliczeniu 50% daje 125 zł.

Szkolenie indywidualne lub wyjazdowe

Cena od 100 zł do 200 zł wyższa.

Jak wygląda część teoretyczna kursu?
Trzy do czterech wykładów dwu godzinnych. Pierwszy wykład rozpoczyna się w każdy poniedziałek o godz. 18 00 Wrocław. Dalsze wykłady są ustalane z grupą indywidualnie najczęściej prowadzone w następne dni tygodnia o godz. 18 00. Kursy weekendowe Wrocław w każdy weekend od 19 marca do 26 listopada.

Jak wygląda kurs praktyczny?
Praktyka: 2 godziny pływania. Plus samodzielne pływania na innych jednostkach.

Do czego upoważnia patent sternika motorowodnego?
Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:
  1) po wodach śródlądowych;
  2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Co z osobami poniżej 16 roku życia?
Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.

Kto może otrzymać patent sternika?
§ 8. 1. Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która:
  1) ukończyła 14. rok życia;
  2) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Jak zacząć? Gdzie złożyć wniosek na kurs?
Osoba ubiegająca się o wydanie licencji składa do właściwego polskiego związku sportowego (Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego www.motorowodniacy.org) następujące dokumenty:
  1) wniosek o wydanie licencji zawierający:
    a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,
    b) datę,
    c) rodzaj patentu,
    d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej
Na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje

Teoria
Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu sternika motorowodnego.
1. Wiedza teoretyczna:
  1) podstawy budowy jachtów motorowych;
  2) silniki i układy napędowe, w tym:
    a) budowa silników,
    b) obsługa i konserwacja silników,
    c) zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,
    d) podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;
  3) manewrowanie jachtem motorowym;
  4) zasady prowadzenia skuterów wodnych;
  5) podstawy locji, w tym w szczególności:
    a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
    b) mapy i przewodniki,
    c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
  6) wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
    a) podstawowe informacjeo morsk ich służbach ratowniczych,
    b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
    c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
    d) postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”,
    e) udzielanie pierwszej pomocy,
    f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;
  7) wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
    a) skala prędkości wiatru,
    b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
    c) komunikaty meteorologiczne;
  8) pomoce nawigacyjne;
  9) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
  10) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

Praktyka
  1) manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
    a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
    b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”,
    c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach; 2) kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;
  3) praca w charakterze członka załogi;
  4) podstawowe prace bosmańskie.

Maj

Data rozpoczęcia kursu

Egzamin Wrocław

03.05.2021 09.05.2021
10.05.2021 16.05.2021
17.05.2021 23.05.2021
24.05.2021 30.05.2021
31.05.2021 06.06.2021

Czerwiec

Data rozpoczęcia kursu

Egzamin Wrocław

07.06.2021 13.06.2021
14.06.2021 20.06.2021
21.06.2021 27.06.2021
28.06.2021 04.07.2021
Lipiec
Data rozpoczęcia kursu

Egzamin

Wrocław

28.07.2021 04.07.2021
05.07.2021 11.07.2021
12.07.2021 18.07.2021
19.07.2021 25.07.2021
26.07.2021 01.08.2021
Sierpień
Data rozpoczęcia kursu

Egzamin

Wrocław

26.07.2021 01.08.2021
02.08.2021 08.08.2021
09.08.2021 15.08.2021
16.08.2021 22.08.2021
23.08.2021 29.08.2020
30.08.2021 05.09.2021
Wrzesień
Data rozpoczęcia kursu

Egzamin

Wrocław

30.08.2021 05.08.2021
06.09.2021 12.09.2021
13.09.2021 19.09.2021
20.09.2021 26.09.2021
27.09.2021 03.10.2021

Październik

Data rozpoczęcia kursu

Egzamin

Wrocław

27.09.2021 03.10.2021
04.10.2021 10.10.2021
11.10.2021 17.10.2021
18.10.2021 24.10.2021
25.10.2021 31.10.2021

Listopad / Grudzień

Data rozpoczęcia kursu

Egzamin

Wrocław

08.11.2021 14.11.2021
15.11.2021 21.11.2021
22.11.2021 27.11.2021
29.11.2021 04.12.2021
06.12.2021 11.12.2021
13.12.2021 19.12.2021
}

Rozpoczęcie kursu teoretycznego Wrocław

Każdy poniedziałek godz. 18:00

}

Rozpoczęcie egzaminu SM Wrocław

Godzina 12:00

Ostatni dzień kursu jest dniem egzaminu.

Okres przeprowadzania kursów

Od marca do grudnia

Miejsce przeprowadzania kursów

Teoria: Sala wykładowa
ul. Bolesława Prusa 38-40/20, Poziom -1
50-319 Wrocław
Zobacz na mapie

Praktyka: Muzeum techniki na barce
wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław
Zobacz na mapie

Kursy przeprowadzamy także w Koninie, Mrzeżynie, Dąbrowie Górniczej, Warszawie oraz innych miastach.

Opiekun(ka) kursu

Wojciech Krystosiak
+48 502 075 737

Marzec

Data rozpoczęcia kursu

Egzamin

Wrocław

02.03.2020 08.03.2020
16.03.2020 22.03.2020
23.03.2020 29.03.2020
30.03.2020 05.04.2020

Kwiecień

Data rozpoczęcia kursu

Egzamin

Wrocław

30.03.2020 05.04.2020
06.04.2020 13.04.2020
13.04.2020 19.04.2020
20.04.2020 26.04.2020
27.04.2020 3.05.2020

Maj

Data rozpoczęcia kursu

Egzamin

Wrocław

27.04.2020 03.05.2020
04.05.2020 10.05.2020
11.05.2020 17.05.2020
18.05.2020 24.05.2020
25.05.2020 31.05.2020

Czerwiec

Data rozpoczęcia kursu

Egzamin

Wrocław

01.06.2020 07.06.2020
08.06.2020 14.06.2020
15.06.2020 21.06.2020
22.06.2020 28.06.2020
29.06.2020 05.07.2020

 

Lipiec
Data rozpoczęcia kursu

Egzamin

Wrocław

29.06.2020 05.07.2020
6.07.2020 12.07.2020
13.07.2020 19.07.2020
20.07.2020 26.07.2020
27.07.2020 02.08.2020
Sierpień
Data rozpoczęcia kursu

Egzamin

Wrocław

27.07.2020 02.08.2020
03.08.2020 09.08.2020
10.08.2020 16.08.2020
17.08.2020 23.08.2020
24.08.2020 30.08.2020
Wrzesień
Data rozpoczęcia kursu

Egzamin

Wrocław

31.08.2020 06.09.2020
07.09.2020 13.09.2020
14.09.2020 20.09.2020
21.09.2020 27.09.2020
28.09.2020 04.10.2020

Październik

Data rozpoczęcia kursu

Egzamin

Wrocław

28.09.2020 04.10.2020
05.10.2020 11.10.2020
12.10.2020 18.10.2020
19.10.2020 25.10.2020
26.10.2020 02.11.2020

Listopad / Grudzień

Data rozpoczęcia kursu

Egzamin

Wrocław

02.11.2020 08.11.2020
09.11.2020 15.11.2020
16.11.2020 22.11.2020
23.11.2020 29.11.2020
30.11.2020 06.12.2020
07.12.2020 13.12.2020
14.12.2020 20.12.2020
}

Rozpoczęcie kursu teoretycznego Wrocław

Godzina 18:00

}

Rozpoczęcie egzaminu SM Wrocław

Godzina 12:00

Ostatni dzień kursu jest dniem egzaminu.

Okres przeprowadzania kursów

Od marca do grudnia

Miejsce przeprowadzania kursów

Teoria: Sala wykładowa
ul. Bolesława Prusa 38-40/20, Poziom -1
50-319 Wrocław
Zobacz na mapie

Praktyka: Muzeum techniki na barce
wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław
Zobacz na mapie

Kursy przeprowadzamy także w Koninie, Mrzeżynie, Dąbrowie Górniczej, Warszawie oraz innych miastach.

Opiekun(ka) kursu

Wojciech Krystosiak
+48 502 075 737