...
+48 502 075 737 centrumnafali@gmail.com

Kurs sternik motorowodny

Kurs

500

pln

cena za kurs

Zapisy i terminy szkoleń

egzamin

250

pln

cena za egzamin

Terminy egzaminów

egzamin

%

Zniżka dla uczniów do 26-roku życia oraz studentów

Zniżka dotyczy wyłącznie ceny egzaminu co po odliczeniu 50% daje 125 zł.

Szkolenie wyjazdowe

Cena 600 zł + egzamin 250 zł

Szkolenie indywidualne

Cena 1000 zł + egzamin 250 zł

Jak wygląda część teoretyczna kursu?
Trzy do czterech wykładów dwu godzinnych. Pierwszy wykład rozpoczyna się w każdy poniedziałek o godz. 18 00 Wrocław. Dalsze wykłady są ustalane z grupą indywidualnie najczęściej prowadzone w następne dni tygodnia o godz. 18 00. Kursy weekendowe Wrocław w każdy weekend od 19 marca do 26 listopada.

Jak wygląda kurs praktyczny?
Praktyka: 2 godziny pływania. Plus samodzielne pływania na innych jednostkach.

Do czego upoważnia patent sternika motorowodnego?
Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:
  1) po wodach śródlądowych;
  2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Co z osobami poniżej 16 roku życia?
Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.

Kto może otrzymać patent sternika?
§ 8. 1. Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która:
  1) ukończyła 14. rok życia;
  2) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Jak zacząć? Gdzie złożyć wniosek na kurs?
Osoba ubiegająca się o wydanie licencji składa do właściwego polskiego związku sportowego (Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego www.motorowodniacy.org) następujące dokumenty:
  1) wniosek o wydanie licencji zawierający:
    a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,
    b) datę,
    c) rodzaj patentu,
    d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej
Na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje

Teoria
Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu sternika motorowodnego.
1. Wiedza teoretyczna:
  1) podstawy budowy jachtów motorowych;
  2) silniki i układy napędowe, w tym:
    a) budowa silników,
    b) obsługa i konserwacja silników,
    c) zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,
    d) podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;
  3) manewrowanie jachtem motorowym;
  4) zasady prowadzenia skuterów wodnych;
  5) podstawy locji, w tym w szczególności:
    a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
    b) mapy i przewodniki,
    c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
  6) wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
    a) podstawowe informacjeo morsk ich służbach ratowniczych,
    b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
    c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
    d) postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”,
    e) udzielanie pierwszej pomocy,
    f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;
  7) wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
    a) skala prędkości wiatru,
    b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
    c) komunikaty meteorologiczne;
  8) pomoce nawigacyjne;
  9) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
  10) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

Praktyka
  1) manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
    a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
    b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”,
    c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach; 2) kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;
  3) praca w charakterze członka załogi;
  4) podstawowe prace bosmańskie.

Kalendarz i informacje organizacyjne

Marzec

Data rozpoczęcia kursu Egzamin Wrocław
02.03.2024 10.03.2024
09.03.2024 17.03.2024

 

16.03.2024 24.03.2024
23.03.2024 31.03.2024

Kwiecień

Data rozpoczęcia kursu Egzamin Wrocław
05.04.2024 07.04.2024
12.04.2024 14.04.2024
19.04.2024 21.04.2024
26.04.20234 28.04.2024

Maj

Data rozpoczęcia kursu

Egzamin

Wrocław

03.05.2024 05.05.2024
10.05.2024 12.05.2024
17.05.2024 19.05.2024
24.05.2024 26.05.2024

Czerwiec

Data rozpoczęcia kursu

Egzamin

Wrocław

01.06.2024 02.06.2024
07.06.2024 09.06.2024
14.06.2024 16.06.2024

21.06.2024

23.06.2024

Lipiec

Data rozpoczęcia kursu

Egzamin

Wrocław

05.07.2024 07.07.2024
12.07.2024 14.07.2024
19.07.2024 21.07.2024
26.07.2024 28.07.2024

 

Sierpień

Data rozpoczęcia kursu

Egzamin

Wrocław

06.08.2024 08.08.2024
14.08.2024 15.08.2024
20.08.2024 22.08.2024
27.08.2024 29.09.2024

Wrzesień

Data rozpoczęcia kursu

Egzamin

Wrocław

06.09.2024 08.09.2024
14.09.2024 15.09.2024
20.09.2024 22.09.2024
27.09.2024 29.10.2024
}

Rozpoczęcie kursu teoretycznego Wrocław

Każdy poniedziałek godz. 18:00

}

Rozpoczęcie egzaminu SM Wrocław

Godzina 12:00

Ostatni dzień kursu jest dniem egzaminu.

Okres przeprowadzania kursów

Od marca do grudnia

Miejsce przeprowadzania kursów

Teoria: Sala wykładowa
ul. Bolesława Prusa 38-40/20, Poziom -1
50-319 Wrocław
Zobacz na mapie

Praktyka: Muzeum techniki na barce
wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław
Zobacz na mapie

Kursy przeprowadzamy także w Koninie, Mrzeżynie, Dąbrowie Górniczej, Warszawie oraz innych miastach.

Opiekun kursu

Wojciech Krystosiak
+48 502 075 737

Kalendarz i informacje organizacyjne

Marzec

Data rozpoczęcia kursu Egzamin Wrocław
02.03.2024 10.03.2024
09.03.2024 17.03.2024

 

16.03.2024 24.03.2024
23.03.2024 31.03.2024

Kwiecień

Data rozpoczęcia kursu Egzamin Wrocław
05.04.2024 07.04.2024
12.04.2024 14.04.2024
19.04.2024 21.04.2024
26.04.20234 28.04.2024

Maj

Data rozpoczęcia kursu

Egzamin

Wrocław

03.05.2024 05.05.2024
10.05.2024 12.05.2024
17.05.2024 19.05.2024
24.05.2024 26.05.2024

Czerwiec

Data rozpoczęcia kursu

Egzamin

Wrocław

01.06.2024 02.06.2024
07.06.2024 09.06.2024
14.06.2024 16.06.2024

21.06.2024

23.06.2024

Lipiec

Data rozpoczęcia kursu

Egzamin

Wrocław

05.07.2024 07.07.2024
12.07.2024 14.07.2024
19.07.2024 21.07.2024
26.07.2024 28.07.2024

 

Sierpień

Data rozpoczęcia kursu

Egzamin

Wrocław

06.08.2024 08.08.2024
14.08.2024 15.08.2024
20.08.2024 22.08.2024
27.08.2024 29.09.2024

Wrzesień

Data rozpoczęcia kursu

Egzamin

Wrocław

06.09.2024 08.09.2024
14.09.2024 15.09.2024
20.09.2024 22.09.2024
27.09.2024 29.10.2024
}

Rozpoczęcie kursu teoretycznego Wrocław

Każdy poniedziałek godz. 18:00

}

Rozpoczęcie egzaminu SM Wrocław

Godzina 12:00

Ostatni dzień kursu jest dniem egzaminu.

Okres przeprowadzania kursów

Od marca do grudnia

Miejsce przeprowadzania kursów

Teoria: Sala wykładowa
ul. Bolesława Prusa 38-40/20, Poziom -1
50-319 Wrocław
Zobacz na mapie

Praktyka: Muzeum techniki na barce
wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław
Zobacz na mapie

Kursy przeprowadzamy także w Koninie, Mrzeżynie, Dąbrowie Górniczej, Warszawie oraz innych miastach.

Opiekun kursu

Wojciech Krystosiak
+48 502 075 737

Kalendarz i informacje organizacyjne

Marzec

Data rozpoczęcia kursu Egzamin Wrocław
02.03.2024 10.03.2024
09.03.2024 17.03.2024

 

16.03.2024 24.03.2024
23.03.2024 31.03.2024

Kwiecień

Data rozpoczęcia kursu Egzamin Wrocław
05.04.2024 07.04.2024
12.04.2024 14.04.2024
19.04.2024 21.04.2024
26.04.20234 28.04.2024

Maj

Data rozpoczęcia kursu

Egzamin

Wrocław

03.05.2024 05.05.2024
10.05.2024 12.05.2024
17.05.2024 19.05.2024
24.05.2024 26.05.2024

Czerwiec

Data rozpoczęcia kursu

Egzamin

Wrocław

01.06.2024 02.06.2024
07.06.2024 09.06.2024
14.06.2024 16.06.2024

21.06.2024

23.06.2024

Lipiec

Data rozpoczęcia kursu

Egzamin

Wrocław

05.07.2024 07.07.2024
12.07.2024 14.07.2024
19.07.2024 21.07.2024
26.07.2024 28.07.2024

 

Sierpień

Data rozpoczęcia kursu

Egzamin

Wrocław

06.08.2024 08.08.2024
14.08.2024 15.08.2024
20.08.2024 22.08.2024
27.08.2024 29.09.2024

Wrzesień

Data rozpoczęcia kursu

Egzamin

Wrocław

06.09.2024 08.09.2024
14.09.2024 15.09.2024
20.09.2024 22.09.2024
27.09.2024 29.10.2024
}

Rozpoczęcie kursu teoretycznego Wrocław

Każdy poniedziałek godz. 18:00

}

Rozpoczęcie egzaminu SM Wrocław

Godzina 12:00

Ostatni dzień kursu jest dniem egzaminu.

Okres przeprowadzania kursów

Od marca do grudnia

Miejsce przeprowadzania kursów

Teoria: Sala wykładowa
ul. Bolesława Prusa 38-40/20, Poziom -1
50-319 Wrocław
Zobacz na mapie

Praktyka: Muzeum techniki na barce
wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław
Zobacz na mapie

Kursy przeprowadzamy także w Koninie, Mrzeżynie, Dąbrowie Górniczej, Warszawie oraz innych miastach.

Opiekun kursu

Wojciech Krystosiak
+48 502 075 737

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.