Kurs sternik motorowodny

Kurs

500

pln

cena za kurs

Zapisy i terminy szkoleń

egzamin

250

pln

cena za egzamin

Terminy egzaminów

egzamin

%

Zniżka dla uczniów do 26-roku życia oraz studentów

Zniżka dotyczy wyłącznie ceny egzaminu co po odliczeniu 50% daje 125 zł.

Szkolenie indywidualne lub wyjazdowe

Cena od 100 zł do 200 zł wyższa.

Jak wygląda część teoretyczna kursu?
Trzy do czterech wykładów dwu godzinnych. Pierwszy wykład rozpoczyna się w każdy poniedziałek o godz. 18 00 Wrocław. Dalsze wykłady są ustalane z grupą indywidualnie najczęściej prowadzone w następne dni tygodnia o godz. 18 00. Kursy weekendowe Wrocław w każdy weekend od 19 marca do 26 listopada.

Jak wygląda kurs praktyczny?
Praktyka: 2 godziny pływania. Plus samodzielne pływania na innych jednostkach.

Do czego upoważnia patent sternika motorowodnego?
Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:
  1) po wodach śródlądowych;
  2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Co z osobami poniżej 16 roku życia?
Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.

Kto może otrzymać patent sternika?
§ 8. 1. Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która:
  1) ukończyła 14. rok życia;
  2) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Jak zacząć? Gdzie złożyć wniosek na kurs?
Osoba ubiegająca się o wydanie licencji składa do właściwego polskiego związku sportowego (Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego www.motorowodniacy.org) następujące dokumenty:
  1) wniosek o wydanie licencji zawierający:
    a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,
    b) datę,
    c) rodzaj patentu,
    d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej
Na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje

Teoria
Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu sternika motorowodnego.
1. Wiedza teoretyczna:
  1) podstawy budowy jachtów motorowych;
  2) silniki i układy napędowe, w tym:
    a) budowa silników,
    b) obsługa i konserwacja silników,
    c) zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,
    d) podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;
  3) manewrowanie jachtem motorowym;
  4) zasady prowadzenia skuterów wodnych;
  5) podstawy locji, w tym w szczególności:
    a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
    b) mapy i przewodniki,
    c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
  6) wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
    a) podstawowe informacjeo morsk ich służbach ratowniczych,
    b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
    c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
    d) postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”,
    e) udzielanie pierwszej pomocy,
    f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;
  7) wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
    a) skala prędkości wiatru,
    b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
    c) komunikaty meteorologiczne;
  8) pomoce nawigacyjne;
  9) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
  10) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

Praktyka
  1) manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
    a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
    b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”,
    c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach; 2) kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;
  3) praca w charakterze członka załogi;
  4) podstawowe prace bosmańskie.

Szkolenia poniedziałkowe

Kwiecień

Od Do
08.04.2019 14.04.2019
15.04.2019 22.04.2019
22.04.2019 28.04.2019
29.04.2019 05.05.2019

Maj

Od Do
07.05.2019 07.05.2019
14.05.2019 14.05.2019
21.05.2019 27.05.2019
27.05.2019 02.06.2019

Czerwiec

Od Do
03.06.2019 09.06.2019
10.06.2019 16.06.2019
17.06.2019 23.06.2019
24.06.2019 30.06.2019

 

Lipiec
Od Do
01.07.2019 07.07.2019
08.07.2019 14.07.2019
15.07.2019 21.07.2019
22.07.2019 28.07.2019
29.07.2019 04.08.2019
Sierpień
Od Do
05.08.2019 11.08.2019
12.08.2019 18.08.2019
19.08.2019 25.08.2019
26.08.2019 01.09.2019
Wrzesień
Od Do
02.09.2019 08.09.2019
09.09.2019 15.09.2019
16.09.2019 22.09.2019
23.09.2019 29.09.2019

Październik

Od Do
30.09.2019 06.10.2019
07.10.2019 13.10.2019
14.10.2019 20.10.2019
21.10.2019 27.10.2019
}

Czas przeprowadzania kursów

Godzina 18:00

Okrez przeprowadzania kursów

Od marca do grudnia

Miejsce przeprowadzania kursów

Teoria: Sala wykładowa
ul. Bolesława Prusa 38-40/20, Poziom -1
50-319 Wrocław
Zobacz na mapie

Praktyka: Muzeum techniki na barce
wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław
Zobacz na mapie

Kursy przeprowadzamy także w Koninie, Mrzerzynie, Dąbrowie Górniczej, Warszawie oraz innych miastach.

Opiekun(ka) kursu

Wojciech Krystosiak
+48 502 075 737