Kurs sternik motorowodny

Kurs

500

pln

cena za kurs

Zapisy i terminy szkoleń

egzamin

250

pln

cena za egzamin

Terminy egzaminów

egzamin

%

Zniżka dla uczniów do 26-roku życia oraz studentów

Zniżka dotyczy wyłącznie ceny egzaminu co po odliczeniu 50% daje 125 zł.

Szkolenie indywidualne lub wyjazdowe

Cena od 100 zł do 200 zł wyższa.

Jak wygląda część teoretyczna kursu?
Trzy do czterech wykładów dwu godzinnych. Pierwszy wykład rozpoczyna się w każdy poniedziałek o godz. 18 00 Wrocław. Dalsze wykłady są ustalane z grupą indywidualnie najczęściej prowadzone w następne dni tygodnia o godz. 18 00. Kursy weekendowe Wrocław w każdy weekend od 19 marca do 26 listopada.

Jak wygląda kurs praktyczny?
Praktyka: 2 godziny pływania. Plus samodzielne pływania na innych jednostkach.

Do czego upoważnia patent sternika motorowodnego?
Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:
  1) po wodach śródlądowych;
  2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Co z osobami poniżej 16 roku życia?
Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.

Kto może otrzymać patent sternika?
§ 8. 1. Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która:
  1) ukończyła 14. rok życia;
  2) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Jak zacząć? Gdzie złożyć wniosek na kurs?
Osoba ubiegająca się o wydanie licencji składa do właściwego polskiego związku sportowego (Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego www.motorowodniacy.org) następujące dokumenty:
  1) wniosek o wydanie licencji zawierający:
    a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,
    b) datę,
    c) rodzaj patentu,
    d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej
Na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje

Teoria
Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu sternika motorowodnego.
1. Wiedza teoretyczna:
  1) podstawy budowy jachtów motorowych;
  2) silniki i układy napędowe, w tym:
    a) budowa silników,
    b) obsługa i konserwacja silników,
    c) zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,
    d) podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;
  3) manewrowanie jachtem motorowym;
  4) zasady prowadzenia skuterów wodnych;
  5) podstawy locji, w tym w szczególności:
    a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
    b) mapy i przewodniki,
    c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
  6) wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
    a) podstawowe informacjeo morsk ich służbach ratowniczych,
    b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
    c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
    d) postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”,
    e) udzielanie pierwszej pomocy,
    f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;
  7) wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
    a) skala prędkości wiatru,
    b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
    c) komunikaty meteorologiczne;
  8) pomoce nawigacyjne;
  9) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
  10) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

Praktyka
  1) manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
    a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
    b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”,
    c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach; 2) kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;
  3) praca w charakterze członka załogi;
  4) podstawowe prace bosmańskie.

Kalendarz i informacje organizacyjne

Marzec

Data rozpoczęcia kursu Egzamin Wrocław
16.03.2022 20.03.2022
21.03.2022 27.03.2022
28.03.2022 03.04.2022

Kwiecień

Data rozpoczęcia kursu Egzamin Wrocław
04.04.2022 10.04.2022
11.04.2022 18.04.2022
25.04.2022 01.05.2022

Maj

Data rozpoczęcia kursu

Egzamin

Wrocław

02.05.2022 08.05.2022
09.05.2022 15.05.2022
16.05.2022 22.05.2022
23.05.2022 29.05.2022
30.05.2022 05.06.2022

Czerwiec

Data rozpoczęcia kursu

Egzamin

Wrocław

01.06.2022 05.06.2022
06.06.2022 12.06.2022
13.06.2022 19.06.2022
20.06.2022 26.06.2022
27.06.2022 03.07.2022

Lipiec

Data rozpoczęcia kursu

Egzamin

Wrocław

04.07.2022 10.07.2022
11.07.2022 17.07.2022
18.07.2022 24.07.2022
25.07.2022 31.07.2022

Sierpień

Data rozpoczęcia kursu

Egzamin

Wrocław

01.08.2022 07.08.2022
08.08.2022 14.08.2022
15.08.2022 21.08.2022
22.08.2022 28.08.2022
29.08.2022 04.09.2022

Wrzesień

Data rozpoczęcia kursu

Egzamin

Wrocław

05.09.2022 11.09.2022
12.09.2022 18.09.2022
19.09.2022 25.09.2022
26.09.2022 02.10.2022
}

Rozpoczęcie kursu teoretycznego Wrocław

Każdy poniedziałek godz. 18:00

}

Rozpoczęcie egzaminu SM Wrocław

Godzina 12:00

Ostatni dzień kursu jest dniem egzaminu.

Okres przeprowadzania kursów

Od marca do grudnia

Miejsce przeprowadzania kursów

Teoria: Sala wykładowa
ul. Bolesława Prusa 38-40/20, Poziom -1
50-319 Wrocław
Zobacz na mapie

Praktyka: Muzeum techniki na barce
wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław
Zobacz na mapie

Kursy przeprowadzamy także w Koninie, Mrzeżynie, Dąbrowie Górniczej, Warszawie oraz innych miastach.

Opiekun(ka) kursu

Wojciech Krystosiak
+48 502 075 737