...
+48 502 075 737 centrumnafali@gmail.com

Kurs

600

pln

cena za kurs

Terminy egzaminów

egzamin

250

pln

cena za egzamin

Terminy egzaminów

egzamin

%

Zniżka dla uczniów do 26-roku życia oraz studentów

Zniżka dotyczy wyłącznie ceny egzaminu co po odliczeniu 50% daje 125 zł.

Szkolenie indywidualne lub wyjazdowe

Cena od 100 zł do 200 zł wyższa.

Dziewczyna jeżdżąca na nartach wodnych
}

Czas przeprowadzania kursów

Zgłoszenia indywidualne

Okrez przeprowadzania kursów

Od maja do września

Miejsce przeprowadzania kursów

Sala wykładowa
ul. Bolesława Prusa 38-40/20, Poziom -1
50-319 Wrocław

Kursy przeprowadzamy także w Koninie, Mrzerzynie, Dąbrowie Górniczej, Warszawie oraz innych miastach.

Jak wygląda część teoretyczna kursu?
Trzy do czterech wykładów dwu godzinnych. Pierwszy wykład rozpoczyna się w każdy poniedziałek o godz. 18 00 Wrocław. Dalsze wykłady są ustalane z grupą indywidualnie najczęściej prowadzone w następne dni tygodnia o godz. 18 00. Kursy weekendowe Wrocław w każdy weekend od 19 marca do 26 listopada.

Jak wygląda kurs praktyczny?
Pamiętaj Klient to nasz Pan – dostosujemy się do twojego czasu. Szanujemy czas naszych Klientów. Dlatego posiadając własne biuro i sale wykładową jesteśmy w stanie dostosować się do każdych godzin. Dodatkowo możemy zrobić szkolenie w firmie naszego Klienta.

Kto może otrzymać patent sternika?
§ 12. 1. Licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych, lub licencję do holowania statków powietrznych uzyskuje osoba, która:
  1) ukończyła 18. rok życia;
  2) posiada co najmniej patent sternika motorowodnego;
  3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Jak zacząć? Gdzie złożyć wniosek na kurs?
Osoba ubiegająca się o wydanie licencji składa do właściwego polskiego związku sportowego (Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego www.motorowodniacy.org) następujące dokumenty:
  1) wniosek o wydanie licencji zawierający:
    a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,
    b) datę,
    c) rodzaj patentu,
    d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej
Na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje

Teoria
1) wiadomości ogólne o sprzęcie;
2) zasady porozumiewania się między jachtem holującym a narciarzem lub użytkownikiem obiektu pływającego;
3) załoga jachtu holującego;
4) warunki bezpieczeństwa podczas holowania;
5) przygotowanie miejsca startowego;
6) przygotowanie jachtu holującego;
7) przygotowanie sprzętu do holowania;
8) przygotowanie liny;
9) przepisy w zakresie holowania narciarza lub innych obiektów pływających.

Praktyka

Motorówka holująca narciarza wodnego - nafali.eu
Szaro-czarne zdjęcie kobiet pływających na nartach wodnych
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.