Kurs holowanie narciarza

na fali – kursy, rejsy i dobra zabawa

Holowanie narciarza wodnego

Sternik Motorowodny Wrocław Konin Mrzeżyno Dąbrowa Górnicza Warszawa inne miasta

KURS

600

PLN

Cena za kurs.
Zapraszamy!

EGZAMIN

250

PLN

Cena za egzamin.
Zapraszamy!

ZNIŻKI

50%

ZNIŻKA DOTYCZY EGZAMINU

Uczniowie max 26
i studenci.

Zapoznaj się z naszym Regulaminem.

Informacje szczegółowe

Szkolenie indywidualne lub wyjazdowe cena od 100 do 200 zł wyższa cena.

Kursy we Wrocławiu: Rozpoczęcie w każdy poniedziałek o godz. 18 00

Od maja do października.

W Sali wykładowej ul. Bolesława Prusa 38-40/20, Wrocław 50-319 Poziom -1

Kurs Holowanie Marciarza Wodnego – terminy
Nr Kursu Miesiąc Egzamin godz. Miejsce
HN1 Maj 15:00 Wrocław
HN2 Czerwiec 15:00 Wrocław
HN3 Lipiec 15:00 Wrocław
HN4 Wrzesień 15:00 Wrocław
Data zakończenia kursu jest terminem egzaminu Wrocław
Teoria: Trzy wykłady dwu godzinne.
Szkolenie na Holowanie Narciarza jest weekendowe

Jak wygląda część teoretyczna kursu?

Trzy do czterech wykładów dwu godzinnych. Pierwszy wykład rozpoczyna się w każdy poniedziałek o godz. 18 00 Wrocław . Dalsze wykłady są ustalane z grupą indywidualnie najczęściej prowadzone w następne dni tygodnia o godz. 18 00. Kursy weekendowe Wrocław w każdy weekend od 19 marca do 26 listopada.

Jak wygląda praktyka?

Pamiętaj Klient to nasz Pan – dostosujemy się do twojego czasu. Szanujemy czas naszych Klientów. Dlatego posiadając własne biuro i sale wykładową jesteśmy w stanie dostosować się do każdych godzin. Dodatkowo możemy zrobić szkolenie w firmie naszego Klienta.

Kto może otrzymać licencję do holowania narciarza?

§ 12. 1. Licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych, lub licencję do holowania statków powietrznych uzyskuje osoba, która:

1) ukończyła 18. rok życia;

2) posiada co najmniej patent sternika motorowodnego;

3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności

Jak zacząć? Gdzie złożyć wniosek na kurs?

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji składa do właściwego polskiego związku sportowego (Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego www.motorowodniacy.org) następujące dokumenty:

1) wniosek o wydanie licencji zawierający:

a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,

b) datę,

c) rodzaj patentu,

d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

Na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje

Teoria.

Wiedza teoretyczna:

1) wiadomości ogólne o sprzęcie;

2) zasady porozumiewania się między jachtem holującym a narciarzem lub użytkownikiem obiektu pływającego;

3) załoga jachtu holującego;

4) warunki bezpieczeństwa podczas holowania;

5) przygotowanie miejsca startowego;

6) przygotowanie jachtu holującego;

7) przygotowanie sprzętu do holowania;

8) przygotowanie liny;

9) przepisy w zakresie holowania narciarza lub innych obiektów pływających. 2.

Praktyka.

Pamiętaj Klient to nasz Pan – dostosujemy się do twojego czasu. Szanujemy czas naszych Klientów. Dlatego posiadając własne biuro i sale wykładową jesteśmy w stanie dostosować się do każdych godzin. Dodatkowo możemy zrobić szkolenie w firmie naszego Klienta.