Zgłoszenia egzaminów w zakresie uprawiania turystyki wodnej

 

Jachtowy sternik morski

Motorowodny sternik morski

Holowanie narciarza

Sternik motorowodny