...
+48 502 075 737 centrumnafali@gmail.com
Regulamin 1. Bezwzględnie zabrania się poruszania po żeglugowych drogach wodnych osobom, które znajdują się w stanie upojenia alkoholowego lub innych środków mogących ograniczać sprawność psychomotoryczną. 2. Łodzie o napędzie motorowym wypożyczane są wyłącznie osobom pełnoletnim (18+). 3. Wypożyczenie łodzi motorowej lub innej jednostki pływającej następuje na podstawie posiadania dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz uiszczenia opłaty za pierwszą godzinę użytkowania sprzętu. 4. Wszystkie osoby użytkujące sprzęt wodny są zobowiązane do założenia kamizelki asekuracyjnej. 5. Poruszanie się po żeglugowych drogach wodnych może odbywać się po wytyczonej trasie wg załączonej mapki. 6. Podczas korzystania ze śródlądowych dróg wodnych należy stosować się do obowiązujących znaków wodnych. 7. Zobowiązuje się prowadzącego łódź motorową do ustępowania pierwszeństwa statkom towarowym i statkom ,,białej floty’’ (czyt. statki pasażerskie). 8. Nakazuje się zmniejszenie prędkości łodzi motorowej i tym samym niewytwarzania fali oraz ustąpienia pierwszeństwa kajakom, łodziom wiosłowym itp. 9. W razie grożącego niebezpieczeństwa z powodu złych warunków atmosferycznych korzystanie ze sprzętu wodnego jest zabronione. W przypadku zaistnienia takich warunków zalecany jest natychmiastowy powrót do miejsca, z którego łódź została wypożyczona. 10. Zabrania się wyrzucania za burtę wszelkich odpadów, używania otwartego ognia i przewożenia środków niebezpiecznych. 11. W razie uszkodzenia łodzi, awarii silnika, zgubienia się lub innej WAŻNEJ przyczyny uniemożliwiającej powrót do miejsca, z którego łódź została wypożyczona, należy kontaktować się pod numerem telefonu: +48 502 075 737.
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.