Kurs sternik motorowodny

na fali – kursy, rejsy i dobra zabawa

Kurs Sternika Motorowodnego

Sternik Motorowodny Wrocław Konin Mrzeżyno Dąbrowa Górnicza Warszawa inne miasta

KURS

500

PLN

Cena za kurs.
Zapraszamy!

EGZAMIN

250

PLN

Cena za egzamin.
Zapraszamy!

ZNIŻKI

50%

ZNIŻKA DOTYCZY EGZAMINU

Uczniowie max 26
i studenci.

Chesz zrobić komuś oryginalny prezent? Wystawiamy VOUCHERY!

Wystawiamy Vouchery na wszystkie kursy. Napisz do nas wiadomość z informacją kogo chcesz obdarować i wpłać tylko zaliczkę 200 zł (reszta płatna dopiero na kursie), a my odeślemy Voucher do druku!

Informacje szczegółowe

Szkolenie indywidualne lub wyjazdowe cena od 100 do 200 zł wyższa cena.

Kursy we Wrocławiu: Rozpoczęcie w każdy poniedziałek o godz. 18 00

Od marca do grudnia.

W Sali wykładowej ul. Bolesława Prusa 38-40/20, Wrocław 50-319 Poziom -1

Kurs Sternik Motorowodny – terminy
Nr Kursu Od Do Egzamin godz. Miejsce
MOT1 16.04.2018 22.04.2018 15:00 Wrocław
MOT2 30.04.2018 06.05.2018 15:00 Wrocław
MOT3 07.05.2018 13.05.2017 15:00 Wrocław
MOT4 14.05.2018 20.05.2018 15:00 Wrocław

Zapisy w zakładce kontakt

Jak wygląda część teoretyczna kursu?

Trzy do czterech wykładów dwu godzinnych. Pierwszy wykład rozpoczyna się w każdy poniedziałek o godz. 18 00 Wrocław . Dalsze wykłady są ustalane z grupą indywidualnie najczęściej prowadzone w następne dni tygodnia o godz. 18 00. Kursy weekendowe Wrocław w każdy weekend od 19 marca do 26 listopada.

Jak wygląda kurs praktyczny?

Praktyka: 2 godziny pływania . Plus samodzielne pływania na innych jednostkach.

Kto może otrzymać patent sternika?

§ 8. 1. Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która:

1) ukończyła 14. rok życia;

2) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Do czego upoważnia patent sternika motorowodnego?

Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:

1) po wodach śródlądowych;

2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Co z osobami poniżej 16 roku życia?

Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.

Jak zacząć? Gdzie złożyć wniosek na kurs?

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji składa do właściwego polskiego związku sportowego (Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego www.motorowodniacy.org) następujące dokumenty:

1) wniosek o wydanie licencji zawierający:

a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,

b) datę,

c) rodzaj patentu,

d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

Na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje

Teoria

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu sternika motorowodnego.

1. Wiedza teoretyczna:
1) podstawy budowy jachtów motorowych;

2) silniki i układy napędowe, w tym:

a) budowa silników,

b) obsługa i konserwacja silników,

c) zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,

d) podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;

3) manewrowanie jachtem motorowym;

4) zasady prowadzenia skuterów wodnych;

5) podstawy locji, w tym w szczególności:

a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,

b) mapy i przewodniki,

c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;

6) wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:

a) podstawowe informacjeo morsk ich służbach ratowniczych,

b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,

c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,

d) postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”,

e) udzielanie pierwszej pomocy,

f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;

7) wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:

a) skala prędkości wiatru,

b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,

c) komunikaty meteorologiczne;

8) pomoce nawigacyjne;

9) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;

10) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

Praktyka

1) manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:

a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,

b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”,

c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach; 2) kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;

3) praca w charakterze członka załogi;

4) podstawowe prace bosmańskie.