Kurs jachtowego sternika morskiego

na fali – kursy, rejsy i dobra zabawa

Jachtowy Sternik Morski

Mrzeżyno Puck

KURS

1000*

PLN

Cena za kurs.
Zapraszamy!

EGZAMIN

350

PLN

Cena za egzamin.
Zapraszamy!

ZNIŻKI

50%

ZNIŻKA DOTYCZY EGZAMINU

Uczniowie max 26
i studenci.

KURS

2000

PLN

Kurs indywidualny.
Zapraszamy!

KURS

2250

PLN

Cena za ŻJ + JSM.
Zapraszamy!

ZNIŻKI

50%

ZNIŻKA DOTYCZY EGZAMINU

Uczniowie max 26
i studenci.

Zapoznaj się z naszym Regulaminem.

* posiadając patent żeglarza jachtowego

Informacje szczegółowe

Cena kursu indywidualnego 2000 zł

Cena bez patentu dwóch kursów ŻJ+ JSM = 2250 zł

Kursy Mrzeżyno: Port Rybacki ul. Portowa 1 Mrzeżyno .

Kursy Od kwietnia do Października ustalane indywidualnie z kursantami egzaminy wraz z rejsami stażowymi i szkoleniem.

 

Terminy Kursów

nr kursu Od Do Egzamin godzina Miejsce
JSM1 Kwiecień Kwiecień 15:00 Mrzeżyno
JSM2 Maj Maj 15:00 Mrzeżyno
JSM3 Czerwiec Czerwiec 15:00 Mrzeżyno
JSM4 Lipiec Lipiec 15:00 Mrzeżyno
tydzień (kursy  w Gdyni) 28.08.2017 lub 04.09.2017 lub 11.09.2017 Więcej info Marek Kurant
dwa tygodnie (kursy  w Gdyni) 04.09.2017 Więcej info Marek Kurant
weekend (kursy  w Gdyni) 02.09.2017 Więcej info Marek Kurant

Data zakończenia kursu jest terminem egzaminu Mrzeżyno

Jak wygląda część teoretyczna kursu?

Pięć wykładów.

Jak wygląda kurs praktyczny?

40 godzin pływania i manewrowania na jachtach morskich balastowych .

Kto może otrzymać patent sternika?

§ 6. 1. Patent jachtowego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:

1) ukończyła 18 rok życia;
2) odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi;
3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Do czego upoważnia patent sternika motorowodnego?

Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Co z osobami poniżej 16 roku życia?

Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.

Jak zacząć? Gdzie złożyć wniosek na kurs?

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji składa do właściwego polskiego związku sportowego (Polski Związek Żeglarski www.pya.org.pl) następujące dokumenty:
1) wniosek o wydanie licencji zawierający:

a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,
b) datę,
c) rodzaj patentu,
d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;

Wszystkie informacje na temat wzorów patentów i wymogów są zawarte w: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI
Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej Na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.2))

Teoria.

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu sternika motorowodnego.

1. Wiedza teoretyczna:

1) podstawy budowy jachtów motorowych;

2) silniki i układy napędowe, w tym:

a) budowa silników,

b) obsługa i konserwacja silników,

c) zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,

d) podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;

3) manewrowanie jachtem motorowym;

4) zasady prowadzenia skuterów wodnych;

5) podstawy locji, w tym w szczególności:

a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,

b) mapy i przewodniki,

c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;

6) wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:

a) podstawowe informacjeo morsk ich służbach ratowniczych,

b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,

c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,

d) postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”,

e) udzielanie pierwszej pomocy,

f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;

7) wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:

a) skala prędkości wiatru,

b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,

c) komunikaty meteorologiczne;

8) pomoce nawigacyjne;

9) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;

10) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

Praktyka.

2. Umiejętności praktyczne:

1) manewry pod żaglami w zakresie:

a) optymalnego doboru żagli do panujących warunków,
b) prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
c) sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”;

2) manewry na silniku na jachcie morskim wyposażonym w silnik zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 4 węzły w zakresie:

a) kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,
b) alarm „człowiek za burtą”;

3) kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht.

 

3. Egzamin na patent jachtowego sternika morskiego dla osób, które nie posiadają patentu żeglarza jachtowego, obejmuje zakres wiedzy teoretycznej określonej w częściach I i II.

Serdecznie zapraszam na kurs na żeglarza jachtowego oraz jachtowego sternika morskiego w formułach: tygodniowej (pon-pt 08:00-16:00), dwutygodniowej (przez 2 tygodnie pon-pt 16:30-21:00) oraz weekendowej (3 kolejne weekendy 09:00-16:00).

Podczas kursu uczestnicy posiądą niezbędne umiejętności do swobodnego prowadzenia jachtu, nawigowania za dnia i w nocy(wszystkie światełka które widzimy na morzu 🙂 ), ratownictwa.

Skupimy się przede wszystkim na praktyce, podczas której będziemy poznawać wiedzę z zakresu teorii żeglowania.

 

NIE SPĘDZAMY NIEPOTRZEBNYCH GODZIN NA OGLĄDANIU SLAJDÓW!

Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę, która będzie do Państwa dyspozycji przez cały czas trwania kursu a zajęcia będą prowadzone w kameralnych grupach. Instruktorzy dokładnie wyjaśnią jakie są przyczyny i skutki błędów które popełniają kursanci, dzięki czemu będziecie się uczyć na własnych błędach.

 

Koszt kursu wynosi 1100 zł. W cenę kursu wliczone jest wszystko poza ewentualnym wyżywieniem oraz opłatami za egzamin (250 zł za żeglarza jachtowego oraz 350 zł za sternika jachtowego).

 

Uczniowie i studenci otrzymują 50% zniżki na egzamin!

 

Termin:

kurs tygodniowy od 28.08, od 04.09 lub od 11.09

kurs dwutygodniowy od 04.09

kurs weekendowy od 02.09

 

Proszę o informację zwrotną w przypadku zainteresowania (jaki kurs i ile osób). Wówczas prześlę formularze zgłoszeniowe i dokładne informacje.

 

 

W razie pytań proszę o kontakt,

 

Pozdrawiam

Marek Kurant

Tel. 663263666